Δημιουργία γόνιμου εδάφους προς καλιέργεια


έναρξη εργασιών - απομάκρυνση αδρανών υλικών Πρόοδος εργασιών αναζοωγόννηση εδάφους - πρώτη φάση  ολοκλήρωση εργασιών - παράδοση προς καλιέργεια

  ΤΗΛ. 6973492325 - 2621036379
MAIL: KOSTAS.KSINIS@GMAIL.COM